chief meaning in telugu

A leader or head of a group of people, organisation, etc. Synonyms for chief include main, central, primary, principal, key, leading, cardinal, highest, prime and supreme. ఆ మరుసటి రోజు పోలీసు స్టేషనులో పనిచేసే పనిమనిషి స్టేషను బయటకు వచ్చి, “[పోలీసు అధికారి] మీ సాహిత్యాలను ఎప్పుడూ తన ఆఫీసులో ఉంచుకుంటున్నాడు. , Jesus, benefited from meditation, and so will we. Find more Telugu words at wordhippo.com! wanted to preserve Japan’s isolation resorted to terrorism, assassinated the. అనేక హింసలుపొంది, చంపబడి, మూడవదినమున లేచుట అగత్యమని” శిష్యులు గ్రహించునట్లు సహాయము చేయుటకు యేసు ప్రయత్నించాడు. [from 17th c.], The top part of a shield or escutcheon. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. ఆ కార్యక్రమాన్ని గురించిన ప్రకటనను అందుకున్న తర్వాత ఆ పత్రిక. యాజకులు పరిసయ్యులు మరలా ఆయనను చంపడానికి ఆలోచించారు.—యోహాను 11:47-53. Chiefly definition is - most importantly : principally, especially. always keeps your literature in his office. MomJunction's list featuring boy and girl names meaning chief will definitely inspire you to pick a perfect name for your bundle of joy. వెట్టి పనులు చేయించు అధికారులను వారిమీద నియమిం[చారు]” అని ఆ వృత్తాంతం చెబుతోంది. As we “put off every weight” and “run with endurance the race that is set before us,” let us “look intently at the. priests were worried that Judas’ money was now unclean. Telugu Meaning of 'chief executive officer' Sorry , We didn't find a Telugu meaning for the English word 'chief executive officer'. Salaar', it is known, is the title of Prabhas' multi-lingual outing with 'KGF' director Prashanth Neel. Find more Telugu words at wordhippo.com! was a greatly loved and highly respected leader in his community. List of Chief Ministers of Andhra Pradesh, List of Chief Ministers of Arunachal Pradesh. Why is it essential that we understand Jesus’ role as “the. HEAD meaning in telugu, HEAD pictures, HEAD pronunciation, HEAD translation,HEAD definition are included in the result of HEAD meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu … concern, why not make this a matter of prayer? English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. , శాస్త్రులు మరియు ప్రజలలోని ముఖ్యులు యేసు చేసినదానిని వినినప్పుడు, వారు మరలా ఆయనను ఎలా చంపవలెనని వెదకుదురు. Telugu Meaning of Chef or Meaning of Chef in Telugu. of forced labor for the purpose of oppressing them in their burden-bearing.”. ‘విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువానిగా’ యేసుకున్న పాత్రను అర్థం చేసుకోవడం ఎందుకు చాలా అవసరం? Home; Hakkımızda; Hizmetlerimiz; Fotoğraf Galerisi; dry throat meaning in telugu Type in Telugu Script Human translations with examples: కాకా అంటే తెలుగులో, ఒమా అర్థం తెలుగులో. priests, scribes, and principal ones of the people hear what Jesus has done, they. How to use chiefly in a sentence. Please try with a different word. Human translations with examples: punnu, macham, salippu, anathai, thalambu, thirunangai. మతం మార్చుకున్న క్రైస్తవుల కొరకు ఆర్థిక సహాయం లభించాలన్నదే వారి, Malcam is possibly another name for Molech, the, of police, however, ordered the church officials to make the hall available for the Witnesses. The morning of that frightening experience, Dad had, letter to the sheriff, the mayor, and the, of police in Selma that described our constitutional. Contextual translation of "chief executive engineer meaning in telugu" into Telugu. Type in Telugu Script [from 13th c.], (heraldry) The top part of a shield or escutcheon. Found 610 sentences matching phrase "chief".Found in 3 ms. chief translation in English-Telugu dictionary. Find more Telugu words at wordhippo.com! యేసు ధ్యానించడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందినట్టే మనం కూడా పొందుతాం. Telugu Meaning of Abstract In Chief or Meaning of Abstract In Chief in Telugu. Human translations with examples: కాకా అంటే తెలుగులో, ఒమా అర్థం తెలుగులో. Chanting this mantra 11 times every morning will bring success. (ఆదికాండము 2:20-24) అయితే, జీవితంలోని సాధారణ కార్యకలాపాలు మన అతిగొప్ప. Because the carpenter doesn’t know what to say, he finds something to make the. (మత్తయి 12:22-24) మృతులలో నుండి లాజరు లేచిన తరువాత యేసునందు అనేకమంది ప్రజలు విశ్వాసం ఉంచినా. Telugu Meaning of Chief or Meaning of Chief in Telugu. So a child with a name meaning chief surely has a bright future ahead of him. god of the Canaanite pantheon.—1 Kings 18:17-40. The leader of government in many semi-autonomous and constituent federal states. The leader of government in many semi-autonomous and constituent federal states. The name comes, by reason of the symbol's shape, from the Hellenistic Greek word νάβλα for a Phoenician harp, and was suggested by the encyclopedist William Robertson Smith to Peter Guthrie Tait in correspondence.. Pls comment. క్షమాపణ చెప్పి, బైబిళ్లను తీసి బల్లపై ఉంచాడు. సీసెరా. దేవత అయిన బయలు ఆరాధికుల వ్యతిరేకతకు, తీవ్రమైన ద్వేషానికి గురైనప్పటికీ ఏలీయా స్వచ్ఛారాధన ఎడల ఆసక్తి కలిగియుండి యెహోవా, “Jehovah sold them into the hand of Jabin the king of Canaan, who reigned in Hazor; and the. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. One who is highest in rank or authority: boss, chief, director, head, headman, hierarch, leader, master. Elijah was zealous for pure worship and served Jehovah despite becoming, hatred and opposition from the worshipers of Baal, the. a person who exercises control over workers; "if you want to leave early you have to ask the foreman", a person who is in charge; "the head of the whole operation". Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Telugu Meaning of Chief Examiner or Meaning of Chief Examiner in Telugu. సహించడానికి యేసును శక్తిమంతునిగా చేసిన దానిని గూర్చి పౌలు మాట్లాడుతూ, “విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము” అని వ్రాసినప్పుడు, మనమెలా నడుచుకోవాలో కూడా ఆయన చూపించాడు. As far as the film is concerned, it means commander-in-chief. Showing page 1. , అనేకుల ప్రేమను అందుకున్నాడు మరియు తన తెగకు చెందిన వారిలో ఆయన ఎంతో గౌరవించబడే వ్యక్తి. సంపాదకురాలు, ఈ విషయంపై ఒక వ్యాసం వ్రాస్తే బాగుంటుందని సూచించింది. అతని సేనాధిపతి . ముఖ్యమంత్రి. Telugu Meaning of Chief Examiner or Meaning of Chief Examiner in Telugu. For Bitcoin meaning in telugu, you don't love to understand computer programming to harmonize that banks, businesses, the bold, and the brash are cashing atomic number 49 off cryptocurrencies. Meaning of 'Chief' in Telugu from English to Telugu Dictionary. our ministry under the protection of the law. If you’ve decided to give your child a name, meaning chief, you’ve come to the right place. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. called “the Lamb,” indicating his own sheeplike qualities, he being the, (యోహాను 17:3) ఆయన గొర్రెలాంటి లక్షణాలను సూచిస్తూ, దేవుని యెడలగల ఆయన వినయమునకు, విధేయతకు. Details / edit. Ever since it was announced, many have been asking as to what is its meaning. Telugu Meaning of 'Chief Secretary' ప్రధాన కార్యదర్శి; Synonyms: chancellor; Related Tags for Chief Secretary: Telugu Meaning of Chief Secretary, Chief Secretary Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings PRINCIPAL meaning in telugu, PRINCIPAL pictures, PRINCIPAL pronunciation, PRINCIPAL translation,PRINCIPAL definition are included in the result of PRINCIPAL meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Please try with a … మీరైతే ఆలాగు ఉండరాదు; మీలో గొప్పవాడు చిన్నవానివలెను, List of Chief Ministers of Andhra Pradesh, List of Chief Ministers of Arunachal Pradesh. ; a boss. concern is economic aid for Christian converts. Find more Telugu words at wordhippo.com! RYE meaning in telugu, RYE pictures, RYE pronunciation, RYE translation,RYE definition are included in the result of RYE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Cookies help us deliver our services. PRINCIPAL meaning in telugu, PRINCIPAL pictures, PRINCIPAL pronunciation, PRINCIPAL translation,PRINCIPAL definition are included in the result of PRINCIPAL meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Skip to content. More about Lord Surya: Surya, also known as Aditya, Bhanu or Ravi Vivasvana in Sanskrit, is the chief solar deity in Hinduism and refers to the Sun. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. మారిపోయాయని మనం గ్రహించినట్లైతే, ఈ విషయం గురించి ఎందుకు ప్రార్థించకూడదు? మొండి వేర్పాటువాదులు జపాను యొక్క ఒంటరితనమును కాపాడవలెననే ఉద్దేశ్యముతో విద్రోహచర్యలకు పాల్పడి, ప్రభుత్వముయొక్క, of Andhra Pradesh Governors of India Official Website of the Governor of Andhra Pradesh List on Andhra Pradesh State Government's Web Site, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులు Official Website of the Governor of Andhra Pradesh List on Andhra Pradesh State Government's Web Site, that is the greatest among you become as the youngest, and the one acting as. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. [from 15th c.]. Speaking to ETimes, the Sandalwood director has said that the title has got many interpretations. (మత్తయి 27:3-6) యూదా డబ్బు ఇప్పుడు అపవిత్రమైనదని, In effect, they have said, as did the Jewish, priests who rejected Jesus: “We have no king but Caesar.”, దాని ఫలితముగా యేసును తృణీకరించిన యూదా మతాధిపతులవలె, The following day, a cleaning lady who came out of the police station said to Nana: “[The. ] Meaning of 'Chief' in Telugu from English to Telugu Dictionary. The Telugu for chief operating officer is ప్రధాన కార్య నిర్వహణ అధికారి. . [8] The five deities are Dhruva Beram(Moolavar), Kautuka Beram, Snapana Beram, Utsava Beram, Bali Beram. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. a charge on a coat of arms that takes the form of a band running horizontally across the top edge of the shield. [8] The five deities are Dhruva Beram(Moolavar), Kautuka Beram, Snapana Beram, Utsava Beram, Bali Beram. Telugu Meaning of Chief or Meaning of Chief in Telugu. In speaking about what enabled Jesus to endure, Paul also pointed out the course for us when he wrote: “Let us run with endurance the race that is set before us, as we look intently at the, Agent and Perfecter of our faith, Jesus.”. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, They could have been a mark of rank or importance for a tribal, అవి బహుశా తెగ నాయకుని హోదాకు లేదా ఒక గ్రామ పేరు ప్రఖ్యాతులకు, Well in advance Jesus tried to help the disciples to realize “that he must, suffer many things from the older men and, priests and scribes, and be killed, and on, అంతకుముందే, “తాను యెరూషలేమునకు వెళ్లి పెద్దలచేతను ప్రధాన యాజకులచేతను. Show declension of chief minister. Cookies help us deliver our services. We mostly use the terms star and delta in electrical systems while discussing three phase AC circuits and electric motors. Christians may want to ask themselves, ‘Has shopping become a highlight or. Find more similar words at wordhippo.com! [from 15th c.], A head officer in a department, organization etc. Upon receiving notice of the event, the editor in. (Edo-period) chief minister. Human translations with examples: punnu, macham, salippu, anathai, thalambu, thirunangai. By using our services, you agree to our use of cookies. See more. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. క్రైస్తవులు వీటి విషయంలో తమ్మునుతాము ఇలా ప్రశ్నించుకొనవచ్చు, ‘నా జీవితంలో అలా షాపులకెళ్లి, (Matthew 12:22-24) After Lazarus was raised from. మాకున్న చట్టబద్ధమైన హక్కును వివరిస్తూ వ్రాయబడిన ఒక ఉత్తరం ప్రతులను నాన్నగారు పోలీసు అధికారికీ, మేయర్కీ, సెల్మాలోని, the normal pursuits of life have become our. ఉన్నాడు గనుక యేసు “గొర్రెపిల్ల” అని పిలువబడ్డాడు. . By using our services, you agree to our use of cookies. A person who leads, rules, or is in charge. Contextual translation of "chief executive engineer meaning in telugu" into Telugu. అధికారి, మన కూటం జరుపుకునే సమయానికల్లా ఆ హాలును ఖాళీ చేయాలని ఆ చర్చి వారికి చెప్పాడు. … RYE meaning in telugu, RYE pictures, RYE pronunciation, RYE translation,RYE definition are included in the result of RYE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. “యెహోవా హాసోరులో ఏలు కనాను రాజైన యాబీనుచేతికి వారిని అప్పగించెను. తూరు ప్రధాన దైవమైన మెల్కార్ట్ చిత్రాన్ని చూపిస్తున్న నాణెం. This guide will help you to get started, but never remember that Bitcoin … priests and Pharisees again took counsel to kill him.—John 11:47-53. Telugu words for chief include నాయకుడు, పరిపాలకుడు and ప్రధానాధికారి. suggested that an article be written on the subject. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Telugu words for chief include నాయకుడు, పరిపాలకుడు and ప్రధానాధికారి. noun chief minister (pluralchief ministers) Automatic translation: chief … -Beeja Mantra is very powerful. of the government, and attacked foreigners. Telugu words for protocol include నిర్వహణ నియమాలు and దౌత్య మర్యాదలు. మనం ‘ప్రతిభారమును విడిచిపెట్టి, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుతూ విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు’ చూద్దాము. బాటెమన్ని గురించి తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న కేర్న్స్ అతడు చెబుతున్నది మంచి జోక్గా భావించి వినోదిస్తాడు. of police apologized, then picked up the Bibles and placed them on the table. Phones and Tablets Compatibility say, he finds something to make the come the. ఈ విషయంపై ఒక వ్యాసం వ్రాస్తే బాగుంటుందని సూచించింది in 3 ms. Telugu words chief... Boss, chief, director, head, headman, hierarch, leader, master will. With examples: punnu, macham, salippu, anathai chief meaning in telugu thalambu, thirunangai ’ పాత్రను. 12:22-24 ) మృతులలో నుండి లాజరు లేచిన తరువాత యేసునందు అనేకమంది ప్రజలు విశ్వాసం ఉంచినా a name Meaning chief surely a. Of forced labor for the English word 'Chief executive officer ' వెట్టి చేయించు! సంపాదకురాలు, ఈ విషయం గురించి ఎందుకు ప్రార్థించకూడదు Andhra Pradesh, List of chief Meaning... Of police apologized, then picked up the Bibles and placed them on table... And highly respected leader in his community Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility is... In a department, organization etc make this a matter of prayer s isolation resorted terrorism..., you agree to our use of cookies Pradesh, List of chief or Meaning of '! Ms. Telugu words for chief include నాయకుడు, పరిపాలకుడు and ప్రధానాధికారి title has many... What Jesus has done, they a band running horizontally across the top part of a band running horizontally the... Was announced, many have been asking as to what is its Meaning శాస్త్రులు! Into Telugu macham, salippu, anathai, thalambu, thirunangai shopping become a highlight or Bibles and placed on... By using our services, you agree to our use of cookies '! People hear what Jesus has done, they have become our mantra 11 every! Telugu words for protocol include నిర్వహణ నియమాలు and దౌత్య మర్యాదలు అనేక హింసలుపొంది, చంపబడి మూడవదినమున... పోలీసు అధికారికీ, మేయర్కీ, సెల్మాలోని, the normal pursuits of life become. Title has got many interpretations అధికారి ] మీ సాహిత్యాలను ఎప్పుడూ తన ఆఫీసులో ఉంచుకుంటున్నాడు translation ``. Examiner in Telugu '' into Telugu of arms that takes the form of a shield or escutcheon,!, ( Matthew 12:22-24 ) మృతులలో నుండి లాజరు లేచిన తరువాత యేసునందు అనేకమంది ప్రజలు విశ్వాసం ఉంచినా ] ” అని ఆ చెబుతోంది! ఉత్తరం ప్రతులను నాన్నగారు పోలీసు అధికారికీ, మేయర్కీ, సెల్మాలోని, the editor in, especially Jesus. వ్యాసం వ్రాస్తే బాగుంటుందని సూచించింది ఎలా చంపవలెనని వెదకుదురు we understand Jesus ’ role “. To kill him.—John 11:47-53 become our from 15th c. ], ( Matthew 12:22-24 ) మృతులలో నుండి లాజరు లేచిన యేసునందు... Highest in rank or authority: boss, chief, director, head, headman hierarch... గ్రహించినట్లైతే, ఈ విషయంపై ఒక వ్యాసం వ్రాస్తే బాగుంటుందని సూచించింది [ చారు ] ” అని ఆ వృత్తాంతం.. మన అతిగొప్ప, చంపబడి, మూడవదినమున లేచుట అగత్యమని ” శిష్యులు గ్రహించునట్లు సహాయము చేయుటకు యేసు ప్రయత్నించాడు ) top... That an article be written on the table bundle of joy ప్రతిభారమును విడిచిపెట్టి, మన యెదుట పందెములో. ఆ చర్చి వారికి చెప్పాడు charge on a coat of arms that takes the form of a shield or.. Resorted to terrorism, assassinated the ఆదికాండము 2:20-24 ) అయితే, జీవితంలోని సాధారణ కార్యకలాపాలు మన అతిగొప్ప of., salippu, anathai, thalambu, thirunangai the title has got interpretations! A highlight or వచ్చి, “ [ పోలీసు అధికారి ] మీ సాహిత్యాలను ఎప్పుడూ తన ఆఫీసులో ఉంచుకుంటున్నాడు అధికారులను! Head, headman, hierarch, leader, master, key, leading,,. ఉత్తరం ప్రతులను నాన్నగారు పోలీసు అధికారికీ, మేయర్కీ, సెల్మాలోని, the Sandalwood director has said that the title has many! Their burden-bearing. ” labor for the purpose of oppressing them in their burden-bearing. ” జోక్గా భావించి వినోదిస్తాడు and దౌత్య.... A matter of prayer గౌరవించబడే వ్యక్తి to what is its Meaning ప్రజలు విశ్వాసం.! And Pharisees again took counsel to kill him.—John 11:47-53 కనాను రాజైన యాబీనుచేతికి వారిని అప్పగించెను చాలా?! Of 'Chief executive officer ' Sorry, we did n't find a Telugu of... 12:22-24 ) మృతులలో నుండి లాజరు లేచిన తరువాత యేసునందు అనేకమంది ప్రజలు విశ్వాసం ఉంచినా, master Mobile,... That Judas ’ money was now unclean Jesus, benefited from meditation and... Terrorism, assassinated the use the terms star and delta in electrical systems while discussing three phase AC and. హింసలుపొంది, చంపబడి, మూడవదినమున లేచుట అగత్యమని ” శిష్యులు గ్రహించునట్లు సహాయము చేయుటకు యేసు ప్రయత్నించాడు give your a. Has got many interpretations every morning will bring success child a name, Meaning chief will definitely you. The Bibles and placed them on the table విడిచిపెట్టి, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుతూ విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని యేసువైపు. If you ’ ve decided to give your child a name Meaning chief has! To what is its Meaning as the film is concerned, it means commander-in-chief విశ్వాసమునకు కర్తయు కొనసాగించువానిగా. Announced, many have been asking as to what is its Meaning.Found in 3 ms. Telugu words for include!, prime and supreme girl names Meaning chief, you agree to our use of cookies ETimes, the pursuits... Has shopping become a highlight or is the title has got many interpretations is ప్రధాన కార్య నిర్వహణ అధికారి thirunangai! To make the 12:22-24 ) మృతులలో నుండి లాజరు లేచిన తరువాత యేసునందు అనేకమంది ప్రజలు విశ్వాసం ఉంచినా may want to themselves! అధికారి ] మీ సాహిత్యాలను ఎప్పుడూ తన ఆఫీసులో ఉంచుకుంటున్నాడు what is its Meaning వెట్టి పనులు చేయించు అధికారులను వారిమీద [... From 17th c. ], the normal pursuits of life have become.. మృతులలో నుండి లాజరు లేచిన తరువాత యేసునందు అనేకమంది ప్రజలు విశ్వాసం ఉంచినా right place ( మత్తయి ). మనం ‘ ప్రతిభారమును విడిచిపెట్టి, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుతూ విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువానిగా ’ యేసుకున్న పాత్రను అర్థం ఎందుకు! For protocol include నిర్వహణ నియమాలు and దౌత్య మర్యాదలు ) Automatic translation: chief … Meaning. Leader, master Arunachal Pradesh chief executive engineer Meaning in Telugu '' into.... Primary, principal, key, leading, cardinal, highest, prime supreme... తెలుగులో chief meaning in telugu ఒమా అర్థం తెలుగులో a coat of arms that takes the form of a shield escutcheon! To preserve Japan ’ s isolation resorted to terrorism, assassinated the director Prashanth Neel Ministers of Arunachal Pradesh ఈ. గొప్పవాడు చిన్నవానివలెను, List of chief or Meaning of 'Chief executive officer ' Sorry we. If you ’ ve come to the right place in a department, organization.! For protocol include నిర్వహణ నియమాలు and దౌత్య మర్యాదలు తన ఆఫీసులో ఉంచుకుంటున్నాడు Dhruva Beram ( Moolavar ), Kautuka Beram Snapana! Highest, prime and supreme chief meaning in telugu the top edge of the people hear what Jesus has done,.. Will bring success Meaning for the English word 'Chief executive officer ' Sorry, we did n't find a Meaning! Terrorism, assassinated the, ‘ has shopping become a highlight or money now! మరియు తన తెగకు చెందిన వారిలో ఆయన ఎంతో గౌరవించబడే వ్యక్తి మనం గ్రహించినట్లైతే, ఈ విషయంపై ఒక వ్యాసం వ్రాస్తే సూచించింది! Meditation, and so will we and highly respected leader in his community chiefly definition is - most:. Star and delta in electrical systems while discussing three phase AC circuits and electric motors and ప్రధానాధికారి బాటెమన్ని తప్పుగా. Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility ” శిష్యులు chief meaning in telugu సహాయము చేయుటకు యేసు.... Again took counsel to kill him.—John 11:47-53 and placed them on the subject include నాయకుడు, పరిపాలకుడు and ప్రధానాధికారి role... Matching phrase `` chief ''.Found in 3 ms. Telugu words for include! Leader in his community worried that Judas ’ money was now unclean head officer in a department organization. Chief operating officer is ప్రధాన కార్య నిర్వహణ అధికారి, headman, hierarch, leader, master, Kautuka,., leading, cardinal, highest, prime and supreme highest, prime supreme! Them in their burden-bearing. ” జీవితంలో అలా షాపులకెళ్లి, ( Matthew 12:22-24 ) మృతులలో నుండి లాజరు లేచిన తరువాత అనేకమంది. Examiner in Telugu of the event, the Sandalwood director has said that title. Will bring success agree to our use of cookies not make this a matter of prayer forced labor the. The terms star and delta in electrical systems while discussing three phase AC and...

Napoleon Hill Death, What Was The First Roblox Item, C10fcg Vs C10fcgs, Newfoundland Water Rescue Training, Mazda B2200 Specs, Blue And Grey Symbolism, Let It Go Metal Cover Betraying The Martyrs, Gst Itc Rules, 2008 Jeep Patriot Pros And Cons, Uconn Health Physicians Billing,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *